Der er mange både i Danmark og mange andre lande rundt omkring i verden, der er bange for, at automatisering ender med at koste dem dyrt. Det virker måske underligt, at en effektivisering af vores samfund skulle gå hen og blive til et problem, men på den anden side er tidligere effektiviseringer primært kommet de rige til gode. For tusinde år siden var fremskridt altid så langsomme, at folk i den nuværende generation ikke behøvede at følge med, mens dem i den næste situation for den sags skyld kunne fortsætte på den gammeldags måde, hvis de virkelig ville. I dag ville en smed hurtigt bliver erstattet af en maskine og ellers ville hans lærlinge det i hvert fald. Automatisering kan både have positive og negative konsekvenser for dit liv, så lad os se på begge dele.

Automatisering kan først og fremmest gøre dit liv nemmere ved at mindske behovet at selv at udføre noget manuelt. Det kan for eksempel være, at du før i tiden selv skulle udføre en masse papirer, mens det nu kan ordnes med et tryk på en knap. Mange ting er allerede blevet nemmere, fordi vi har computere, for slet ikke at nævne tablets og smartphones. Hvis vi skulle nævne noget negativt her, må det være, at folk ikke rør sig nær så meget. Hvis du ikke længere behøver at gå frem og tilbage med papirer eller gå til posthuset for at sende et brev, så tager du formentlig den nemme løsning, og det kan på sigt gå ud over dit helbred.

Der er som sagt allerede en lang række jobs, der er forsvundet som følge af automatisering og andre former for effektivisering. En maskine kan udføre det samme arbejde som ti smede og så endda bedre og mere præcist. I fremtiden kan det være inden for markedsføring, der bliver færre jobs til mennesker, da vi allerede har nogle former for marketing automation, der effektiviserer arbejdet. Robotter er så småt ved at overtage de jobs, der førhen var problematisk at automatisere, fordi de kræver et godt syn eller smidige legemer. Hvis kunstig intelligens virkelig slår igennem, så bliver vi måske alle sammen overflødige på arbejdsmarkedet. Om det er godt eller skidt afhænger af, hvordan magten er fordelt.

Hvis de rige formår at fortsætte undertrykkelsen af de fattige og middelklassen, så kan de fleste mennesker ende med at sulte og udføre slavearbejde, mens nogle enkelte rige svin nyder livet. Hvis vi derimod laver en fair omfordeling af ressourcerne i form af for eksempel borgerløn, så kan alle bruge deres liv nogenlunde, som de har lyst, så længe det ikke går ud over andre mennesker eller kræver nogle sjældne eller meget begrænsede ressourcer. Med andre ord kan vi alle sammen blive munke – et liv, som alle kan nyde, hvis de ikke er alt for hjernevaskede af vores selvdestruktive kultur.